Arbete 13 november

Bosse och Roger jobbade med att tömma lokalen för att mattläggaren ska kunna göra sitt jobb när mattan kommer, sätta upp brandskyddsutrustning och utrymmesvägar. Plattformen kompletterades och överblivet material sålt. Vapenskåp emottaget och intransporterat i tennisklubbens lokal (bra att vi byggt ramper).

Logga

Besöksräknare
Besöksräknarnummer
sedan 2009-09-25


140609_VK_Puff2_190x140dpi

Krokeks skytteförenings
Swishnummer är:
123 385 11 28

Swish