Arbete 24 november

Slutsamråd med bygglovenheten, Norrköpings kommun angående bygglov för nybyggnad av lokal på fastigheten. Roger och Bosse (Byggherre), Torbjörn Green (Kontrollansvarig), Per Appelqvist Bygginspektör Norrköpings kommun. Bygget godkänt för verksamhet.

Logga

Besöksräknare
Besöksräknarnummer
sedan 2009-09-25


140609_VK_Puff2_190x140dpi

Krokeks skytteförenings
Swishnummer är:
123 385 11 28

Swish