Arbete 28 oktober

Jimmy och Micke färdigställde rampen och Roger drog kablar och monterade svarta kopplingsdosor till utomhusbelysningen. Bosse tog bort lite av stubben.

Logga

Besöksräknare
Besöksräknarnummer
sedan 2009-09-25


140609_VK_Puff2_190x140dpi

Krokeks skytteförenings
Swishnummer är:
123 385 11 28

Swish