Arbete 5 oktober

Roger jobbade med elen och elektriker kopplade in. Nu har vi el i lokalen!

Bosse hämtade en lyft som vi får låna av Torbjörn Andersson för gipsskivorna som ska monteras i helgen.

Roger och Bosse städade lokalen och hämtade hem läkten till taket som ska hålla gipsskivorna.
Även återstående delar av hängrännor och stuprör hämtades hem.

Logga

Besöksräknare
Besöksräknarnummer
sedan 2009-09-25


140609_VK_Puff2_190x140dpi

Krokeks skytteförenings
Swishnummer är:
123 385 11 28

Swish