Arbete 9 oktober

Johan, Roger, Bosse och Jimmy satte upp resten av gipsväggarna och fortsatte med hängrännor.

Logga

Besöksräknare
Besöksräknarnummer
sedan 2009-09-25


140609_VK_Puff2_190x140dpi

Krokeks skytteförenings
Swishnummer är:
123 385 11 28

Swish