Bygget utan anmärkningar vid arbetsplatsbesök

Nu är stommen granskad och funnen okej av bygginspektör!
Nästa besök är slutbesiktning.

Vi planerar att jobba lite med vindväven på lördag så vi får huset slutet.

Eftersom taket är på plats i alla fall pappen är det också dags för taklagsfest, men jag vill vänta på besked från Johan Hillman när det passar eftersom han förutom Roger och jag själv är den som jobbat mest med bygget trots att han har 11 mil enkel resa!

Om ni kan hjälpa till lite på lördag är ni hjärtligt välkomna och hör gärna av er i förväg.

Bosse och Roger

Logga

Besöksräknare
Besöksräknarnummer
sedan 2009-09-25


140609_VK_Puff2_190x140dpi

Krokeks skytteförenings
Swishnummer är:
123 385 11 28

Swish