Luftgevärshallen

Nya luftgevärshallen – Första arbetsdagen är planerad till 2 april

Om inte vädret ställer till för mycket problem är planen att montera reglarna som ska ligga på plintarna i grunden 2 april.
För tillfället håller Bosse på och oljar in reglarna med rå linolja i sitt garage. Inoljningen beräknas klar 27 mars.
Vi kör igång vid klockan 10 vid Krokeks Scoutgård (så hinner Bosse köra ned dem, vilket blir ett antal rundor). Det är 25 reglar med längd mellan 3,6 och 5,4 m vardera. Bra verktyg kan vara slägga, skruvdragare och tvingar.

Tänk på att det inte går att parkera på vägen upp vid tennisstugan/nya luftgevärshallen eftersom den trafikeras av en person som bor längre upp.

Om det inte fungerar av någon anledning så skriver vi ut det här på hemsidan.

Klicka här för att vissa en karta vart nya luftgevärshallen byggs

Välkomna,
Bosse

Bygglov/startbesked klart för bygge av ny luftgevärshall

Nu har vi fått startbesked för bygget av nya luftgevärshallen!

Nästa steg är att resa plintar innan tjälen kommer.

Själva bygget kan inte starta förrän vi fått bidrag beviljat av Östergötlands Idrottsförbund vilket kan bli först i januari.

Byggnation av nya luftgevärshallen kommer att ske bakom Scoutgården vid Krokeks tennisklubb stuga.

Karta vart vi kommer att bygga nya luftgevärshallen

Logga

Besöksräknare
Besöksräknarnummer
sedan 2009-09-25


140609_VK_Puff2_190x140dpi

Krokeks skytteförenings
Swishnummer är:
123 385 11 28

Swish