Domännamnen krokeks-skf.se fungerar igen

Våra domännamn krokeks-skf.se fungerar igen. Tidigare problem med att de ej kunde nås har orsakats av översvämningen i Köpenhamn där webbservrarna står.

Klicka på länkarna nedanför och läs mer om problemen hos vårt webbhotell Surftown:

Surftown WordPress blogg:

Återställningsstatus, kl. 20:00

Återställningsstatus, kl. 15:00

Återställning pågår

På väg ut ur vattenmassorna

Översvämningar i Köpenhamn

Surftown Twitter:
Surftown Twitter

 

(Länkar borttagna då Surftown sidorna inte finns kvar längre)

Logga

Besöksräknare
Besöksräknarnummer
sedan 2009-09-25


140609_VK_Puff2_190x140dpi

Krokeks skytteförenings
Swishnummer är:
123 385 11 28

Swish