Föreningsårsmöte 2011

Krokeks skytteförening har årsmöte söndagen den 27 februari 2011 i Råsslaskolan. Årsmötet börjar kl 17:00. Efter årsmötet är det sedvanlig prisutdelning samt kaffe eller läsk med smörgås.

Anmälan till Cecilia Pettersson senast fredagen den 18 februari.
Skicka anmälan på epost: cissi@krokeks-skf.se eller mobil 070-559 26 38

Medlemsavgift betalas genom insättning på bankgiro 5661-7871 Krokeks skytteförening.
Avgifter: (0-20år) 150:-, (äldre än 20år) 200:-, familj (alla på samma adress) 300:-

Skicka gärna kompletterande medlemsuppgifter på mail för exempelvis familjemedlemmar om det behövs. Skriv då till mailadress: info@krokeks-skf.se

Vi använder oss av Riksidrottsförbundets medlemsregister och aktivitetsstöd vilket innebär att vi behöver fullständiga födelsenummer (även de 4 sista siffrorna) för alla medlemmar.

Dokument för nedladdning och utskrift i pdf format

– Dokumenten ovanför öppnas i ett nytt webbläsarfönster

Valberedningens förslag:
Ej klart

Logga

Besöksräknare
Besöksräknarnummer
sedan 2009-09-25


140609_VK_Puff2_190x140dpi

Krokeks skytteförenings
Swishnummer är:
123 385 11 28

Swish