Härmed inbjuds alla medlemmar och andra intresserade till jobbarhelg och taklagsfest vid bygget.

Härmed inbjuds alla medlemmar och andra intresserade till jobbarhelg och taklagsfest vid bygget.

Vi jobbar 1 och 2 juli med taklagsfest 1 juli på kvällen med start kl 17.

Föranmälan senast 28 juni till Bosse.

Välkomna Bosse och Roger

Logga

Besöksräknare
Besöksräknarnummer
sedan 2009-09-25


140609_VK_Puff2_190x140dpi

Krokeks skytteförenings
Swishnummer är:
123 385 11 28

Swish