Föreningen

Krokeks skytteförening hittar du i Krokek, Kolmården, norr om Norrköping.

Vi har bygger just nu en ny luftgevärshall vid tennisbanorna bakom Krokeks scoutgård som bara inom närmaste veckorna är klar för att tas i bruk (slutet av november/början på december 2023).

Föreningen bildades i samband med andra världskrigets utbrott, hösten 1939. Det var vanligt att skytteföreningar bildades vid den tidpunkten i Sverige. Tanken då var att träna att skjuta om Sverige behövde rycka in i kriget. Men det ska ha funnits en skytteförening redan på 1880-talet i Elgstorp i Krokeks socken. Även i Kvarsebo, inte långt från Krokek, startade det en skytteförening 1902. Intresset var alltså starkt redan på den tiden i Kolmården. Skillnaden var väl syftet för skyttet då och nu. Medan försvar och krig var en viktig anledning i mitten av 1900-talet kom skytte så småningom att utvecklas till att bli en accepterad sport såsom fotboll, ishockey, simning m.m.

Skytterörelsen växte som sagt kraftigt och ett antal organisationer bildades under hand för att vidareutveckla och samordna verksamheten.

De viktigare var:

– FSR, Frivilliga skytterörelsen, som bildades på 1860-talet.

– Skytte UO, Skytterörelsens ungdomsorganisation bildades 1968

– SSF, Svenska sportskytteförbundet bildades 1943.

Dessa tre har nu gått samman till Svenska Skyttesportförbundet (SvSF).

 

Krokeks skytteförening är medlem i SvSF. Det beslutande organet i en förening är årsmötet och så är det även hos oss. Vid årsmötet beslutas det om styrelse, verksamhetsplan och budget.

Krokeks skytteförening har blivit en av Östergötlands bästa skytteföreningar och har många framstående skyttar.

 

All information är hämtad från:

  • Ohlsson Willy, Jubileumsskriften “Krokeks skytteförening 50 år 1940-1990”, Krokeks skytteförening, 1990
  • Utbildningsboken “Gevärsskyttekortet”, Frivilliga skytterörelsen, Skytterörelsens Ungdomsorganisation, Svenska Sportskytteförbundet
  • “Verksamhetsplan för Krokeks skytteförening 2001”
  • “Årsberättelse för Krokeks skytteförening verksamhetsåret 2000”
Logga

Besöksräknare
Besöksräknarnummer
sedan 2009-09-25


140609_VK_Puff2_190x140dpi

Krokeks skytteförenings
Swishnummer är:
123 385 11 28

Swish