Styrelsen

Styrelse Krokeks Skf 2022

Ordförande:
Emil Diddilié, diddilie@gmail.com, 070-686 53 04

Vice Ordförande:
Magnus Sandström, magnus.sandstrom@krokeks-skf.se, 070-628 28 72

Sekreterare:
Bo Ohlsson, bosse@stavsjo.se, 070-545 93 15

Vice Sekreterare:
Cecilia Klingebiel, cissi@krokeks-skf.se, 070-559 26 38

Kassör:
Bo Ohlsson, bosse@stavsjo.se, 070-545 93 15

Ledamot:
Pernilla Diddilié, diddilie@gmail.com, 070-606 63 83
Katarina Lundberg, emilia_kp@hotmail.com

Sportskytteverksamheten:
Björn Bergström, b-b1@telia.com, 070-570 39 26

Vapen & materialförvaltare:
Bo Ohlsson, bosse@stavsjo.se, 070-545 93 15
Emil Diddilié, diddilie@gmail.com, 070-686 53 04
Magnus Sandström, magnus.sandstrom@krokeks-skf.se, 070-628 28 72

LOK-stöds ansvarig:
Bo Ohlsson, bosse@stavsjo.se, 070-545 93 15

Skjutbanechef:
Emil Diddilié, diddilie@gmail.com, 070-686 53 04

Hemsida & IT:
Per Lindehoff, per@lindehoff.se, 070-510 39 31

Ansvarig Östgötaserien:
Cecilia Klingebiel, cissi@krokeks-skf.se. 070-559 26 38

Revisorer:
Roger Söderlind, Carina Söderlind

Valberedningen:
Fredrik Wikman och Eric Diddilié

Övrigt:
Representant för byggnation av ny luftgevärshall
Roger Söderlind

Logga

Besöksräknare
Besöksräknarnummer
sedan 2009-09-25


140609_VK_Puff2_190x140dpi

Krokeks skytteförenings
Swishnummer är:
123 385 11 28

Swish