Inbjudan till årsmöte 2015

Välkomna till årsmöte 26 februari kl. 18 i luftgevärshallen

Som medlem kallas du härmed till årsmöte för Krokeks skytteförening i luftgevärshallen Råsslaskolan torsdagen den 26 februari kl 18.00
Eftersom vi bjuder på kaffe/läsk och smörgås önskar vi veta hur många som kommer. Meddela till Bo Ohlsson 070-5459315 eller info@krokeks-skf.se om ni kommer.

Alla årsmöteshandlingar finns utskrivna senast en vecka innan mötet i luftgevärshallen. Några av årsmöteshandlingarna ligger även här på hemsidan.

Föredragningslista Krokeks Skytteförenings årsmöte 2015
Förslag till Verksamhetsplan för Krokeks skytteförening 2015
Verksamhetsberättelse 2014 (ej signerad ännu)

Medlemsavgiften för 2015 är
ungdom till och med det år de fyller 20: 150 kr
övriga: 250 kr
familj: 400 kr
Sätts in på bankgiro 5661-7871 Krokeks skytteförening, ange för vilka personer det gäller och om det är nya medlemmar behöver Bosse fullständigt personnummer, adress, telefon och gärna epost.

Tävlingslicens: För de som vill tävla (och/eller få tidningen Svensk Skyttesport)
Medlemmar får subventionerad tävlingslicens.
Tävlingslicens för de som fyller 15-20 2015 är 150 kr och vi subventionerar med 125 kr
Tävlingslicens för de som fyller lägst 21 2015 är 300 kr och vi subventionerar med 150 kr
För att kunna ansöka om tävlingslicens behöver du först gevärsskyttekort (eller pistolskyttekort) i den gren som du ansöker för. Om du saknar gevärsskyttekort och vill skaffa det så hör av dig till Bosse Ohlsson.
För att få tävlingslicens för år 2015 betalar du in avgiften för tävlingslicensen till Svenska Skyttesportförbundets bankgiro 834-7718.
I meddelandefältet skriver du i nämnd ordning: ditt IID-nummer, gren och förening. Efter några veckor får du din tävlingslicens på posten.
Om du betalt tävlingslicens kan du dra av subventionen från medlemsavgiften innan du betalar till föreningen.

Hör av er med eventuella frågor till Bosse.

Bosse Ohlsson
070-545 93 15

Logga

Besöksräknare
Besöksräknarnummer
sedan 2009-09-25


140609_VK_Puff2_190x140dpi

Krokeks skytteförenings
Swishnummer är:
123 385 11 28

Swish