Kallelse till årsmöte och medlemsavgift för 2021

Välkomna till ett nytt och förhoppningsvis bättre år med Krokeks Skytteförening! Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte med Krokeks Skytteförening den 23 februari kl. 20:00. Årets årsmöte är digitalt via plattformen Zoom.

Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte med Krokeks Skytteförening.

Första önskan är att bli av med corona-smittan och nästa önskan att vi hittar någon lokal att skjuta luftgevär i.

Härmed kallas ni till årsmöte den 23 februari kl 20 och den kommer att genomföras digitalt med ett verktyg som heter Zoom.

Ni anmäler er genom att skicka e-post till Bo Ohlsson så skickar han ut information om inloggningen.

Handlingarna till årsmötet 2021
– Föredragningslista Krokeks Skytteförenings årsmöte 2021
– Verksamhetsberättelse för krokeks skytteförening 2020
– Förslag till Verksamhetsplan för Krokeks skytteförening 2021

Medlemsavgiften är oförändrad:

Ungdom till och med det år de fyller 20:    150 kr
Övriga:    250 kr
Familj:    400 kr

Avgiften sätts in på bankgiro 5661-7871 eller Swish 1233851128 Krokeks Skytteförening. Ange vid betalning för vem eller vilka betalningen gäller.

För de som önskar tävlingslicens betalar föreningen licensen, antingen ber ni mig betala eller så betalar ni själva och drar av det från medlemsavgiften.

Hör av er med eventuella frågor,

Bosse Ohlsson

Logga

Besöksräknare
Besöksräknarnummer
sedan 2009-09-25


140609_VK_Puff2_190x140dpi

Krokeks skytteförenings
Swishnummer är:
123 385 11 28

Swish