Kallelse till årsmöte och medlemsavgift för 2022

Välkomna till årsmöte med Krokeks Skytteförening! Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte med Krokeks Skytteförening den 23 februari kl. 18:00. Årets årsmöte är digitalt via plattformen Zoom.

Välkomna till årsmöte med Krokeks Skytteförening!

Härmed kallas alla medlemmar i Krokeks Skytteförening till årsmöte den 23 februari kl. 18 och den kommer att genomföras digitalt med ett verktyg som heter Zoom.

Ni anmäler er genom att skicka e-post till Bo Ohlsson så skickar han ut information om inloggningen.

Handlingarna till årsmötet 2022
– Föredragningslista Krokeks Skytteförenings årsmöte 2022
– Verksamhetsberättelse för krokeks skytteförening 2021
– Förslag till Verksamhetsplan för Krokeks skytteförening 2022

Medlemsavgiften är oförändrad:

Ungdom till och med det år de fyller 20: 150 kr
Övriga: 250 kr
Familj: 400 kr

Avgiften sätts in på bankgiro 5661-7871 eller Swish 123 385 11 28 Krokeks Skytteförening. Ange vid betalning för vem eller vilka betalningen gäller. Får inte alla information plats vid betalningen så kan ni även maila Bosse informationen.

För de som önskar tävlingslicens betalar föreningen licensen, antingen ber ni Bosse att betala eller så betalar ni själva och drar av det från medlemsavgiften.

Hör av er med eventuella frågor.

Mailadress till Bo Ohlsson: bosse’at’stavsjo.se

‘at’ = @

Logga

Besöksräknare
Besöksräknarnummer
sedan 2009-09-25


140609_VK_Puff2_190x140dpi

Krokeks skytteförenings
Swishnummer är:
123 385 11 28

Swish