Kallelse till årsmöte

Välkomna till årsmöte med Krokeks Skytteförening!

Härmed kallas alla medlemmar till årsmöte med Krokeks Skytteförening den 1 mars kl. 18:00.

Plats: Bo Ohlsson, Dammkärrsvägen 10, 618 95 Stavsjö. Parkera på torget framför Värdshuset mot Nyköpingsvägen (röda fyrkanten på bilden)

Anmäl ert deltagande senast 26 februari via mejl bosse’at’stavsjo.se eller SMS 070-545 93 15

Handlingar till årsmötet

Föredragningslista Krokeks Skytteförenings årsmöte 2023

Årsberättelse 2022

PLAN krokeksskf 2023

Välkomna!

Logga

Besöksräknare
Besöksräknarnummer
sedan 2009-09-25


140609_VK_Puff2_190x140dpi

Krokeks skytteförenings
Swishnummer är:
123 385 11 28

Swish