Krokeks skytteförenings årsmöte den 23 februari 2014 i skyttehallen

Föreningens medlemmar är kallade till årsmöte i skyttehallen den 23 februari.

Som medlem kallas du härmed till årsmöte för Krokeks skytteförening i luftgevärshallen Råsslaskolan söndagen den 23 februari kl 17.

Meddela Bosse (bosse@stavsjo.se eller 070-545 93 15) om ni kommer senast 16 februari.

Alla årsmöteshandlingar finns utskrivna senast söndag 9/2 i luftgevärshallen. Några av årsmöteshandlingarna ligger även här på hemsidan.
Föredragningslista Krokeks Skytteförenings årsmöte 2014
Förslag till Verksamhetsplan för Krokeks skytteförening 2014
Årsberättelse 2013

Medlemsavgiften för 2014 är
ungdom till och med det år de fyller 20: 150 kr
övriga: 250 kr
familj: 400 kr

Sätts in på bankgiro 5661-7871 Krokeks skytteförening, ange för vilka personer det gäller och om det är nya medlemmar behöver Bosse fullständigt personnummer, adress, telefon och gärna epost.

Tävlingslicens: För de som vill tävla (och/eller få tidningen Svensk Skyttesport)
Medlemmar får subventionerad tävlingslicens.
Tävlingslicens för de som fyller 15-20 2013 är 150 kr och vi subventionerar med 125 kr
Tävlingslicens för de som fyller lägst 21 2013 är 300 kr och vi subventionerar med 150 kr
För att få tävlingslicens för år 2014 betalar du in avgiften för tävlingslicensen till Svenska Skyttesportförbundets bankgiro 834-7718.
I meddelandefältet skriver du i nämnd ordning: ditt IID-nummer, gren och förening. Efter några veckor får du din tävlingslicens på posten.
Om du betalt tävlingslicens kan du dra av subventionen från medlemsavgiften innan du betalar till föreningen.

Hör av er med eventuella frågor till Bosse.

Bosse Ohlsson
070-545 93 15

Klicka här för att läsa och skriva ut föredragningslistan till Krokeks Skytteförenings årsmöte 2014

Logga

Besöksräknare
Besöksräknarnummer
sedan 2009-09-25


140609_VK_Puff2_190x140dpi

Krokeks skytteförenings
Swishnummer är:
123 385 11 28

Swish