Krokeks skytteförenings årsmöte den 24 februari 2013 i skyttehallen

Föreningens medlemmar är kallade till årsmöte i skyttehallen söndagen den 24 februari kl 18.30.

Som medlem kallas du härmed till årsmöte för Krokeks skytteförening i luftgevärshallen Råsslaskolan söndagen den 24 februari kl 18.30
Meddela Cecilia (cissi@krokeks-skf.se eller 070-559 26 38) om ni kommer senast 18 februari.

Alla årsmöteshandlingar finns utskrivna sedan måndag 28/1 i luftgevärshallen. Några av årsmöteshandlingarna ligger även här på hemsidan.

Medlemsavgiften för 2013 är
ungdom till och med det år de fyller 20: 150 kr
övriga: 250 kr
familj: 400 kr
Sätts in på bankgiro 5661-7871 Krokeks skytteförening, ange för vilka personer det gäller och om det är nya medlemmar behöver Bosse fullständigt personnummer, adress, telefon och gärna epost.

Tävlingslicens: För de som vill tävla (och/eller få tidningen Svensk Skyttesport)
Medlemmar får subventionerad tävlingslicens.
Tävlingslicens för de som fyller 15-20 2013 är 150 kr och vi subventionerar med 125 kr
Tävlingslicens för de som fyller lägst 21 2012 är 300 kr och vi subventionerar med 150 kr
För att kunna ansöka om tävlingslicens behöver du först gevärsskyttekort (eller pistolskyttekort). Om du vill skaffa det hör av dig till Bosse.
För att få tävlingslicens för år 2013 betalar du in avgiften för tävlingslicensen till Svenska Skyttesportförbundets bankgiro 834-7718.
I meddelandefältet skriver du i nämnd ordning: ditt IID-nummer, gren och förening. Efter några veckor får du din tävlingslicens på posten.
Om du betalt tävlingslicens kan du dra av subventionen från medlemsavgiften innan du betalar till föreningen.

Hör av er med eventuella frågor till Bosse.

Bosse Ohlsson
070-545 93 15

Klicka här för att läsa och printa ut föredragningslistan till Krokeks Skytteförenings årsmöte 2013

Logga

Besöksräknare
Besöksräknarnummer
sedan 2009-09-25


140609_VK_Puff2_190x140dpi

Krokeks skytteförenings
Swishnummer är:
123 385 11 28

Swish