Vi fortsätter med taket 6 juni

Välkomna till bygget på tisdag kl 10. Vi planerar att få takpappen på plats då. Meddela gärna Bosse om du tänker komma.

Logga

Besöksräknare
Besöksräknarnummer
sedan 2009-09-25


140609_VK_Puff2_190x140dpi

Krokeks skytteförenings
Swishnummer är:
123 385 11 28

Swish